Etablerertjenesten er et tilbud til alle i Indre Østfold, Skiptvet, Marker eller Rakkestad som ønsker å etablere egen virksomhet. Har du allerede startet egen bedrift, men er usikker på veien videre, er du også velkommen.

Etablerertjenesten holder til i Rådhusgata 15B, 1830 Askim i 3. etg. Dette er i samme bygg som Askim & Spydeberg Sparebank. Inngang vis a vis Sparebank 1.


Individuell veiledning

Målet med veiledningstilbudet er å hjelpe deg å lage en god forretningsplan som setter deg i stand til og utvikle en lønnsom forretningsvirksomhet. Hvorvidt prosjektet ditt lykkes avhenger i stor grad av deg selv, din vilje, kompetanse og dine personlige egenskaper. Din veileder vil bistå deg i utviklingen av din forretningsidé, plan og gjennomføring.

Næringsfaglig Vurdering

Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens du etablerer egen virksomhet. For å søke om dette krever NAV at du henter inn en næringsfaglig vurdering, dette kan vi bistå med. 

Du kan søke om å få beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet. Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase. Sjekk om du oppfyller kravene her.

Det er egenandel på næringsfaglig vurdering. Bestill time for veiledning eller næringsfaglig vurdering i skjema under.
Tilbudet for etablerertjenesten gjelder Indre Østfold regionen 


Indre Østfold Næringsutvikling og Etablerertjenesten både har og vil gjennomføre kurs rettet mot deg som vil etablerer ny bedrift. Dette er kurs som også passer til allerede eksisterende bedrifter.
Nye kurs vil stå oppført i vår kalender. Påmeldingsfrister blir annonsert på våre SoMe sider eller nyhetsbrev.